Vi kommer snart genomföra uppdateringar av Mitt konto på ticketmaster.se.

Med en ny säkrare inloggningsmetod och samma inloggningsuppgifter globalt blir det enklare att köpa biljetter även på andra Ticketmaster-marknader.

Just nu behöver man som biljettköpare ett eget Ticketmaster-konto i det land du önskar köpa biljetter i, dvs med ett svenskt konto går det enbart att köpa biljetter i Sverige. Efter uppdateringen kommer biljettköparna kunna använda samma inloggningsuppgifter för att köpa biljetter i följande länder; Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Irland, Belgien, Tjeckien, Nederländerna, Österrike, Polen, Spanien, Schweiz samt i Nya Zeeland, Australien, Sydafrika, Mexiko, Kanada och USA!

Uppdateringen innebär också att du som arrangör/kund inte längre kan uppdatera kundernas mailadresser i P200 och Flex – utan enbart konsumenten själv kan ändra detta inne på Mitt konto – eller ta hjälp av vår konsumentsupport.

Efter uppdateringen kommer biljettköpare som loggar in eller skapar ett nytt konto uppmanas att återställa sitt lösenord samt lägga till ett verifierat mobilnummer.

Vanliga frågor och svar

Skärmdump Global Accounts
Varför gör vi dessa förändringar?

Vi inför denna nya inloggningsmetod och kontohantering för att göra det enklare och säkrare för biljettköparen att köpa biljetter i andra länder.

Hur kommer biljettköparna komma åt ”Mitt konto” efter förändringen?

Vi inför en ny metod för att logga in. Nu kan biljettköparna logga in på ”Mitt konto” på Ticketmasters webbplatser i olika länder med samma inloggningsuppgifter. De kommer att behöva ange ett enda lösenord för sina konton och använda sin telefon för att verifiera kontot. Samma telefonnummer kan användas för att verifiera andra konton.

Vad kommer att hända med biljettköparnas konton nästa gång de loggar in? 

Om biljettköparna redan har flera konton på olika Ticketmaster-marknader med samma e-postadress kommer vi att koppla samman dessa konton. Nästa gång de loggar in kommer vi att be dem ange ett enda lösenord för dessa sammanlänkade konton. 
Om biljettköparen bara har ett konto men besöker en ny Ticketmaster-webbplats (t.ex. .com-konto som besöker .co.uk) kommer vi att be om samtycke för att skapa ett konto och automatiskt koppla det till deras befintliga lösenord. 

Vad händer med biljettköparens marknadsföringspreferenser? 

Biljettköparen har möjlighet att anmäla sig till marknadsföring eller välja att inte bli kontaktade av Ticketmaster för varje land /konto separat. 

Hur kommer biljettköparen att hantera sina fakturerings- och leveransadressuppgifter? 

Faktureringsinformation och leveransadress hanteras separat per marknad och kommer inte att kopplas till deras globala uppgifter. 

Vad kommer att hända med biljettköparenens profildata? 

Om biljettköparen redan har flera konton i olika Ticketmaster-marknader kommer vi att koppla samman dessa konton och skapa en global profil genom att slå ihop befintlig data.  
 
Informationen inkluderar: E-post, Förnamn, Efternamn, Land, Postnummer, Telefon och språk om det är tillämpligt. 
 
Om biljettköparen bara har ett konto men besöker en ny Ticketmaster-webbplats kommer kontot att dupliceras på den nya marknaden. Befintlig profildata kommer att delas och användas för marknadsföring om biljettköparen ger sitt samtycke. 

Kan biljettköparen använda ett enda lösenord för alla sina konton? 

Den nya inloggningsmetoden innebär att biljettköparen nu kan använda ett enda lösenord för att logga in på ”Mitt konto” på andra Ticketmaster-webbplatser i olika marknader. 

Måste biljettköparen lägga till sitt telefonnummer på Mitt konto? 

Ja, alla biljettköparen som registrerar sig på Ticketmaster ombeds ange ett telefonnummer för att verifiera sin identitet. Dessutom kommer befintliga biljettköpare att uppmanas att lägga till ett telefonnummer nästa gång de loggar in. 
 
Biljettköparen kommer att ombedas ange ett giltigt fast telefonnummer eller mobilnummer och sedan få en engångskod via röstmeddelande eller SMS. När de anger koden för att bekräfta ägandet kommer telefonen att kopplas till deras konto och kan användas för återställning av kontot eller för att verifiera identiteten när ändringar görs på kontot (tvåfaktorsautentisering). 

Vad händer om biljettköparen har andra konton med olika e-postadresser? 

Den nya inloggningsmetoden kommer endast att vara möjlig om biljettköparen använder samma e-postadress för sina konton i olika marknader. Om biljettköparen har mer än ett konto men använder olika e-postadresser kommer vi inte att koppla samman dessa konton, och de kommer att behandlas som helt separata konton. 

Vad händer om biljettköparen inte vill koppla ihop sina konton? 

Om biljettköparen inte vill att ett befintligt konto ska användas för att komma åt en annan Ticketmaster-marknad kan de välja att avbryta detta. Om biljettköparen fortfarande vill använda Ticketmasters webbplatser och appar kan de registrera ett konto med en annan e-postadress.