Ticketmaster Enterprise integritetsmeddelande

Vårt åtagande gentemot dig

Ticketmaster Sverige AB (känt som ”vi” eller ” Ticketmaster Sverige AB ” häri) respekterar din integritet och strävar efter att skydda din personliga information. Denna personuppgiftspolicy kommer att informera dig om vilken personlig information vi samlar in om dig och hur vi använder den.

Vi har gjort vårt bästa för att göra våra förklaringar korta och lätta att förstå. Men om du vill ha ytterligare information eller om du har några frågor, vänligen kontakta vårt Uppgiftsskyddsombud med detaljer under ”Kontakt” nedan.

Om vi någonsin gör några större förändringar i våra integritetsregler så meddelar vi dig. Om det behövs så kommer vi också att be om ditt tillstånd.

 

Integritetsmeddelande

Vårt Integritetsmeddelande har utformats med dig i åtanke. Hur meddelandet påverkar dig kommer att bero på hur du interagerar med oss. Exempelvis, om du är:

 • En besökare till webbplatsen (oavsett var du besöker den från); eller
 • En person eller företag i samband med, eller som är anställd av våra leverantörer, partners och andra professionella tredje parter med vilka Ticketmaster Sverige AB har en potentiell eller befintlig affärsrelation.

Det här integritetsmeddelandet är inte avsett för konsumenter som interagerar med oss direkt (t.ex. för att köpa varor eller en biljett). Om du interagerar med oss direkt, vänligen se vår personuppgiftspolicy för mer information.

Vilken information vi har & var vi får den ifrån

Vi samlar in och lagrar olika typer av information om dig när du besöker denna webbplats, gör förfrågningar, eller köper våra varor och tjänster. Vi använder också prospekteringsmetoder för att få kontaktuppgifter såsom allmänt tillgängliga företagsadresser för e-post.

Hur vi använder din information & varför

Vi samlar in och använder dina uppgifter för diverse ändamål såsom svar på frågor via denna webbplats, för att hjälpa oss administrera vår relation med dig och din användning av våra varor och tjänster, och för att hålla dig uppdaterad om kommande utvecklingar.

Vem vi delar dina data med & varför

Vi brukar dela personuppgifter inom koncernen Live Nation Entertainment eller med våra tredjepartsleverantörer (även kända som databehandlare) som agerar å våra vägnar.

Dina val & rättigheter

Du har ett antal rättigheter som ges enligt lagen. Angående dina val kan du styra dina marknadsföringspreferenser och dina cookie-inställningar.

Omsorg om din information

Vi vidtar åtgärder för att försöka se till att din information är skyddad och för att ta bort den på ett säkert sätt när vi inte längre behöver den.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller synpunkter om detta meddelande, eller om hur vi hanterar din information, kontakta oss.

 

Vilken information vi har & var vi får den ifrån

Vi samlar in, använder, lagrar och överför olika typer av personliga uppgifter om dig:

 • När du skickar in dina uppgifter via vår webbplats, kontaktar oss, eller om vi får dina uppgifter från offentligt tillgängliga källor, så bearbetar vi dina kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress samt den korrespondens som vi har med dig.
 • När du köper våra produkter eller tjänster kommer vi att behandla de betalningsdetaljer du lämnar såsom de uppgifter som är nödvändiga för att behandla betalningar och förebygga bedrägeri, inbegripet information om bankkonto, fakturor och annan relaterad faktureringsinformation;
 • När du använder våra webbplatser eller applikationer samlar vi in information såsom vilken webbläsare och enhet du använder, din IP-adress, din fysiska plats, den webbplats du kom ifrån, vad du gjorde och inte gjorde på vår webbplats/applikation, eller den webbplats du besöker när du lämnar oss. För mer information om hur vi samlar in denna information, se vår Cookiepolicy.
 • När du använder en funktion för sociala media som vi har på vår webbplats eller i våra program, och du postar på sociala medieplattformar, så kommer den sociala mediaplatsen att förse oss med lite information om dig.

 

Hur vi använder din information & varför

För fullgörandet av vårt avtal med dig:

 • Vi använder dina uppgifter när du ingår ett avtal med oss så att vi kan uppfylla våra avtalsförpliktelser och hantera vår affärsrelation, vilket kan omfatta:
  • hantering av betalningar, avgifter och taxor;
  • insamling och återvinning av pengar som står skyldiga till oss; eller
  • anmälan om ändringar av våra villkor eller integritetsmeddelandet.
 • För att genomföra den nödvändiga due diligence-processen innan vi ingår ett avtal, såsom genomförande av kreditkontroller och uppfyllande av våra skyldigheter under lagar och regler.

För våra legitima affärsintressen:

 • För att genomföra marknadsundersökningar och analyser som hjälper oss att förbättra och anpassa våra produkter och tjänster.
 • För våra marknadsföringssyften, om ditt samtycke inte krävs för sådan marknadsföring (se nedan).
 • För att förhindra eller upptäcka olagliga beteenden, för att skydda eller genomdriva våra lagliga rättigheter, eller för andra anledningar som är tillåtna enligt lag.
 • För att skapa en profil för att förstå hur våra kunder använder våra tjänster så att vi kan förbättra våra erbjudanden och informera vår marknadsföring.

Där du har gett ditt medgivande:

 • För att placera cookies och andra spårningstekniker på din enhet. Du kan ställa in din webbläsare så att den nekar alla eller vissa webbläsar-cookies, eller för att varna dig när webbplatser skriver eller läser cookies. Om du inaktiverar eller inte accepterar cookies, observera att vissa delar av webbplatsen kan bli otillgängliga eller inte fungera korrekt. För mer information om hur vi samlar in denna information, se vår Cookiepolicy.
 • För att kontakta dig med information, erbjudanden eller pressmeddelanden om våra kommande evenemang, produkter eller tjänster – detta kan ske via e-post, via push- och webbmeddelanden, via SMS, eller sociala medieplattformar. Du kan ändra dina marknadsföringsinställningar när som helst, se ”Dina val och rättigheter” nedan.

For our legitimate business interests:

 • To conduct market research and analysis which helps improve and customise our products and services.
 • For our marketing purposes, unless your consent is required for such marketing (see section below).
 • To prevent or detect unlawful behaviour, to protect or enforce our legal rights or as otherwise permitted by law.
 • To create a profile to understand how our clients are using our services so we can improve our offerings and inform our marketing.

 

Vem vi delar dina data med & varför

Vi delar din personliga information med de följande parterna:

 • Inom Live Nation Entertainments familj av företag som tillhandahåller tjänster för oss såsom marknadsföring, profilering, rapportering och tekniskt stöd.
 • Våra tredjepartsleverantörer (som ibland kallas dataprocessorer) såsom cloud computing-leverantörer som tillhandahåller den infrastruktur på vilken våra produkter och system är byggda.
 • Reklampartners för att lägga ut online reklam till de publiker vi vill nå.
 • Statliga organ eller andra bemyndigade organ där detta tillåts eller krävs enligt lag.
 • Någon efterträdare till hela eller någon del av vår verksamhet.

Vi kräver att alla parter respektera dina personuppgifters säkerhet och att de behandlar dem i enlighet med lagen. Vi tillåter inte att våra tredjepartsleverantörer använder dina personuppgifter för egna syften, och tillåter dem att behandla dina personuppgifter endast för de angivna ändamålen och i enlighet med våra instruktioner.

Länkar till tredje parter

Denna webbplats kan innehålla länkar till tredje parters webbplatser, plug-ins och program. Att klicka på dessa länkar eller göra dessa anslutningar kan tillåta utomstående att samla in eller dela ut data om dig. Vi styr inte dessa webbplatser från tredje parter och ansvarar inte för deras integritetsmeddelanden. När du lämnar vår webbplats rekommenderar vi att du läser integritetsmeddelandet på alla webbplatser du besöker.

 

Dina val & rättigheter

 Dina val

Om du har givit oss ditt medgivande så kan du dra tillbaka det genom att göra följande.

 • Om du vill sluta ta emot vår marknadsföring kan du följa instruktionerna för att avsluta prenumerationen i något av de e-postmeddelanden vi skickar dig, eller kontakta oss så kommer vi att göra det åt dig.
 • För att välja bort användning av cookies och spårningsverktyg, vänligen se vår Cookiepolicy.

Dina rättigheter

Du har även rättigheter angående hur dina personuppgifter används, inklusive:

 • Rätten att invända mot vår behandling av dina uppgifter.
 • Rätt att begära att din information tas bort eller hindras från vidare användning.
 • Rätt att begära en kopia av den information vi har om dig.
 • Rätt att korrigera, ändra eller uppdatera information du har gett oss (om du har ett konto hos oss kan du även göra detta genom att logga in och uppdatera din information).
 • Rätt att bestrida något av de automatiserade beslut vi gör om dig. Ett automatiserat beslut är ett beslut utan något mänskligt ingripande som har rättsliga följder (t.ex. kreditkontroll). Vi utför normalt inte automatiserat beslutsfattande, men om vi gör det så kommer vi att klargöra där sådana beslut fattas.

För att utöva någon av ovanstående rättigheterna, vänligen kontakta oss. Observera att emedan vi noggrant kommer att bedöma varje begäran som vi får så måste vi kanske inte alltid följa dem. När detta sker kommer vi att förklara varför. Vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss bekräfta din identitet och säkerställa din rätt till åtkomst till dina personuppgifter (eller ditt utövande av någon annan rättighet).

 

Omsorg om din information

Vi har säkerhetsåtgärder på plats för att skydda din information. De säkerhetsåtgärder som vi använder beror på vilken typ av information som har samlats in.

Vi förvarar din information så länge som krävs för att förse dig med de tjänster som du har begärt, för de syften som anges i denna policy och för alla juridiska ändamål under vilka vi är skyldiga att bevara informationen. Vi kommer att radera dina uppgifter på ett säkert sätt när de inte längre behövs för dessa syften, i enlighet med företagets principer.

Som en del av en global koncern förlitar vi oss på delade tjänster, och några av dem är belägna utanför Europa. Samtidigt, när band i världsklass åker på turné kan din information komma att överföras internationellt för att ge dig en sömlös upplevelse.

När information överförs på detta sätt så finns det strikta regler för att säkerställa att dina uppgifter fortfarande är skyddade till en hög standard. Om vi gör detta så kommer vi att se till att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas, inklusive, där så krävs, en av de mekanismer som anges nedan.

 • Standardavtalsklausuler som har godkänts av Europeiska kommissionen
 • EU-US Privacy Shield
 • Bindande koncernregler
 • Bindande företagsprocessor-regler

För mer information, eller för att få en kopia av relevant dokumentation, kontakta oss.

 

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller våra sekretessregler så är vårt engagerade Integritetskontor, inklusive vårt Uppgiftsskyddsombud, här för att hjälpa dig: [email protected]

Du har också Datainspektionen men vi uppmuntrar dig att försöka låta oss hjälpa dig först.