För att ytterligare öka tryggheten för konsumenter på digitala plattformar införs den 10 juli 2023 ett nytt lagkrav från EU, Digital Services Act (DSA). Lagkravet innebär att du som kör kampanjer på facebook och instagram (META) måste uppge både vem som står bakom annonsen och vem som betalar. Det kommer påverka även andra plattformar som TikTok och Google, vi återkommer med mer info om dessa framöver.

Vad innebär förändringen?

Från och med 10 juli 2023 (dock finns möjligheten tillgänglig i Ads Manager redan från 5 juni) måste du som annonserar på META med en målgrupp inom EU ange både uppge vem som står bakom en annons, dvs vem/vilket företag som är avsändare (av META kallat ”förmånstagare”), och vem som betalar för annonsen (av META kallat ”betalare”). Om detta inte anges kommer inte annonsen publiceras.
För mer information om hur förmånstagare och betalande bakom en annons definieras – se Meta hjälpcenter för företag.

Informationen du uppger kommer synas i METAs annonsbibliotek, men den syns inte på själva annonsen eller i flödet. Den ligger kvar i Metas annonsbibliotek i ett år efter annonsens sista exponering.

Vad behöver jag göra?

Du som annonserar via oss behöver inte göra något. Om du däremot kör egna kampanjer på META behöver du göra följande:

Identifiera din förmånstagare och betalare.

DSA definierar en förmånstagare som ’den fysiska eller juridiska personen för vars räkning annonsen presenteras’. DSA definierar en betalare som ’den fysiska eller juridiska personen som betalade för annonsen’.

Ange dina förmånstagare och betalare.

Detta görs när du sätter upp annonserna i Ads Manager när du har valt en målgrupp nom EU och gäller för nya, duplicerade eller annonser med ”betydliga redigeringar”. Du kan ange flera förmånstagare via alternativet för fritt textfält. Du kan också bulkredigera i Ads Manager för att undvika att redigera varje annons individuellt.

Granska dina annonser

Från och med den 10 juli 2023 måste all nya, duplicerade eller annonser med betydliga redigeringar ha denna information för att publiceras. Detta nya krav påverkar inte annonser som körs före den 10 juli 2023 och som inte har redigerats betydligt efter det datumet.

Varken Ticketmaster eller Meta tar på sig juridiskt ansvar för ovanstående Digital Services Act vid klienthanterade kampanjer riktade mot användare i EU och/eller dess territorier. Vänligen rådfråga din juridiska representant för att säkerställa att du agerar rätt enligt ovan.