Med anledning av den senaste tidens IT-attacker mot flera datacenter i Sverige och den höga hotnivån, vill vi på Ticketmaster betona hur viktigt säkerheten för dig som kund är för oss. Vi tar säkerhet på allvar och är fast beslutna att skydda oss och dig mot potentiella hot och störningar.

Cybersäkerhet är en hög prioritet för Ticketmaster. Vi investerar stora resurser i att identifiera, hantera och förebygga cybersäkerhetshot över hela vår organisation.

Proaktiv säkerhet

Vi använder marknadsledande verktyg och tekniker för att proaktivt upptäcka och neutralisera hot innan de kan påverka våra biljett- och inpasseringssystem. Vårt tech team prioriterar säkerhet i alla led av utveckling och underhåll av våra tjänster.

Motståndskraftig infrastruktur

Vår infrastruktur är byggd för att vara motståndskraftig mot störningar. Vi har noggranna rutiner och planer på plats för att kunna hantera attacker och vi säkerställer att backuplösningar och alternativa tekniska system alltid finns tillgängliga.

Kontinuerlig utveckling

Vi fortsätter att investera i avancerad teknik och utvecklar ständigt våra system för att stärka vårt cyberförsvar mot nya typer av hot.

Globalt CIR-team

Vårt globala CIR-team (Cybersecurity Incident Response) står redo dygnet runt för att omedelbart hantera incidenter som påverkar våra system världen över.

Trygghet för kunder och partners

Vi är förberedda på att möta cyberhot för att säkerställa att vi kan fortsätta erbjuda våra tjänster till dig som kund och våra partners.

För mer information

För ytterligare information är du välkommen att kontakta din kundansvarige hos oss på Ticketmaster.