New York Times och SVT m fl rapporterar om ett publikexperiment på Arena Leipzig tidigare i år där nu en grupp tyska forskare konstaterar att om evenemang arrangeras med rätt säkerhetsåtgärder så är risken för smittospridning av Covid-19 låg.

I augusti uppträdde artisten Tim Bendzko inför drygt 1 000 coronafria personer på Arena Leipzig, som en del av en större publikstudie. Publiken fick på förhand registera sig, bära ansiktsmask och spårutrustning medan forskarna från universitet i Halle undersökte hur länge och hur ofta de var nära varandra samtidigt som man studerade luften i rummet.

Studien finns att hitta online via följande länk: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.28.20221580v1.full.pdf

Forskningsteamet konstaterar nu att så länge ventilationen i lokalen är god och publiken följer de rådande hygien- och säkerhetsreglerna så är risken för smittospridning låg. Ingen av deltagarna sägs ha insjuknat efter experimentet.

”Det finns inga argument för att inte genomföra en sådan konsert. Risken att bli smittad är väldigt liten”, säger Dr. Michael Gekle på Martin Luther University Halle-Wittenberg i en intervju.

Mer information: