Att uppleva magin av liveevenemang är en oförglömlig känsla, så det är ju mer än förståeligt att så många som 96% planerar gå på liveevenemang under 2024, och hela 67% säger att de kommer gå på minst 3st. 33% säger att de kommer besöka 1-2 evenemang.

Liveevenemang toppar också listan som en av de saker man helst lägger pengar på tillsammans med mat (!) restaurangbesök och utlandssemestrar. Strax efter gymkort och kläder kommer biobesök och kapitalvaror längst ned i prioriteringarna.

Bland de som säger att det inte är troligt att de kommer köpa biljetter till något liveevenemang nästa år (ca 4%) är huvudanledningen att biljetterna var för dyra, att det inte fanns något evenemang de vill se eller personliga skäl. Tidsbrist är också en av anledningarna till att man inte planerar gå.

När köper de biljett?

De flesta köper så tidigt de kan eller när biljetterna släpps. 77% säger att det beteendet är oförändrat mot föregående år, medan 11% säger att de köper närmare biljettsläpp och 12% att de köper närmare evenemangsdagen.

Här har vi på Ticketmaster flertalet möjligheter att hjälpa biljettköparna, bland annat via våra automatiserade mailutskick samt nyheten med Reminder Ads på instagram som skapar en påminnelse som triggas vid 3 olika tillfällen.

Vad får en biljett kosta?

4 av 10 kan tänka sig betala 500-750kr för en biljett, medan 23% tycker att det är okej med 750kr – 1000kr. Endast 10% kan tänka sig betala mer än 1000kr.

43 % kan dock tänka sig betala extra för en VIP/premiumbiljett. När vi frågar ”Hur har det senaste året förändrat hur mycket pengar du spenderar på liveevenemang?” svarar lite över hälften att de spenderar ”oförändrat” – medan 35% säger att de lägger mindre eller mycket mindre pengar på live.

Hur hittar de evenemang?

Nyhetsbrev från artist/promotor/spelställe etc är bland de största kanalerna tätt följt av respektive artist/promotors/spelställes webbplatser och därefter sociala medier. Tittar man enbart i åldern 18-35 är dock sociala medier den absolut största källan för information om evenemang.

Ser vi på specifika sociala plattformar är facebook (82%) och instagram (62%) fortsatt stora kanaler för evenemang av olika slag, och då antingen via familj, vänner & bekanta eller via artistens egen profil.
I åldersgruppen under 18 upp till 25 är däremot Instagram och TikTok helt dominerande.

Förutom ovanstående undersökning som vi gör årligen har vi också omfattande data om våra kunders biljettköpare och deras köp- och surfbeteenden. Det gör att vi kan ta fram skräddarsydda strategier för att maximera biljettförsäljningen för dig som kund – och t ex skapa en rapport som du får veckovis. Nyfiken på att veta mer – kontakta marknad!