I våra konsumentundersökningar har vi sett att 30% (inom musik/konsert hela 44%) säger att de missat ett eller flera evenemang för att de inte visste att biljetterna var släppta till försäljning. För att göra något åt det har vi sedan tidigare lanserat ett nyhetsbrev med prediktiv intelligens som gör att varje Ticketmaster-prenumerant idag får en unik uppsättning evenemangsnyheter baserad på tidigare besöks- och köphistorik hos Ticketmaster. 

 
Nu lanserar vi ytterligare ett biljettförsäljningsdrivande email som är värdefullt både för arrangör och fans; Performer Alert.

Vad är Performer Alert?

Performer Alert är ett email som per automatik går ut när ett nytt evenemang är på väg att släppas till försäljning. Emailet skickas ut 12-36 timmar före aviserat biljettsläpp till alla som tidigare köpt biljetter till samma artist/evenemang/klubb. Emailet innehåller information om biljettsläppet och en länk till evenemanget på Ticketmaster.se.

Det här är en kostnadsfri tjänst som vi erbjuder våra kunder. Kommunikationen i emailet hämtar namn och bild från artistsidan. Emailet länkar sedan direkt, i tidsordning, till alla evenemang som släpps till försäljning, med evenemangsnamn, datum, tid och plats.

Emailet har med stor framgång gått ut på andra Ticketmaster-marknader i Europa, där konverteringen legat stadigt på dygt 3,5%. Som jämförelse har vi idag en konvertering på 1,83% i vårt svenska nyhetsbrev med prediktiv intelligens. Då målgruppen för Performer Alert är baserad på tidigare köphistorik är en realistisk förväntan att både öppningsgrad och konvertering blir bättre än ett standardiserat nyhetsbrev, även på den svenska marknaden.