Nyligen genomförde Apple ytterligare uppdateringar av sitt integritetsskydd. Deras tidigare uppdatering med iOS14 påverkade hur iPhone-användare kan spåras på webben (särskilt via Facebook-annonsering), medan denna lansering bl a påverkar alla användares Apple Mail-aktivitet och det oavsett använd enhet (mobil, dator & tablet).

Vad innebär den nya Apple-uppdateringen?

I och med den nya uppdateringen så kommer Apple Mail att:

  • Hindra avsändaren från att ta reda på om ett email har öppnats eller ej.
  • Dölja IP-adressen så att det inte går att ta reda på mottagarens position eller att använda den informationen för att bygga upp en profil.
  • Göra alla nedladdning av externt innehåll privat.

Vad betyder detta för dig?

För dina prenumeranter som använder Apple Mail och som väljer att aktivera integritetsskyddsfunktionen så innebär det att:

  • Du inte kommer kunna se en korrekt öppningsgrad för dessa användare vilket gör att den totala öppningsgraden ej blir tillförlitlig.
  • IP-adresser maskeras så att de inte kan länkas till annan online-aktivitet eller användas för att bestämma en mottagares geografiska plats.

Vad kan du göra?

Det finns fler mätvärden än öppningsgrad som hjälper dig att förstå din målgrupps engagemang och hur de interagerar med din email-kommunikation. Faktum är att antalet klick och konverteringsgrad alltid har varit de viktigaste mätpunkterna och det kommer de fortsatt att vara även efter denna uppdatering.

Precis som tidigare så bör alla, som använder sig av email-marknadsföring, testa sitt innehåll med hjälp av A/B-tester. Dvs att testa olika innehåll för att se vad det är som driver klick och konvertering för målgruppen.

Även om uppdateringen kan kännas som ett bakslag så är det viktigt att komma ihåg att email-marknadsföring har gått igenom många förändringar tidigare (t ex implementeringen av GDPR). Trots detta är email fortfarande en bra kanal och det kommer det vara även efter denna uppdatering.

Läs mer

För att nå bäst resultat med din email-marknadsföring så kommer det framåt vara viktigt att skicka relevant information till rätt person vid rätt tillfälle. Då kommer email fortsatt att vara en framgångsrik kanal som driver biljettförsäljning. Läs mer om hur vi på Ticketmaster hjälper dig att sälja fler biljetter med email, CRM, automatisering och relevans.