Ticketmasters inställning till kundernas personliga information

Våra kunder och fans ligger oss varmt om hjärtat, och vårt mål är att bevara tilltron och förtroendet genom att hantera deras personliga information med respekt och ge dem kontroll. Vårt pålitliga varumärke och vår inställning till integritet spelar en väsentlig roll i vår framgång. Den här guiden är avsedd att ge en sammanfattning av Ticketmasters globala integritetssprogram.

Introduktion
Som koncept har integritet/sekretess varit inskrivet i lagen sedan 1980-talet. Men internets framväxt och sättet som data nu flödar över internationella gränser har verkligen ställt frågan i fokus. I grund och botten handlar det om tillit. Ticketmaster inser detta och har därför en dedikerad global integritetsavdelning och arbetar under ett globalt dataskyddsramverk.

Ticketmasters nya sekretessnav
För att stödja vårt integritetsåtagande lanserar vi ett splitternytt sekretessnav tvärs över alla Ticketmasters internationella webbplatser. Detta nav har utvecklats med konsumenten i åtanke och förklarar i allmänna ordalag vilken information vi samlar in, varför vi samlar in den och vilka rättigheter och val våra fans har. Sekretessnavet kommer att vara tillgängligt på alla internationella webbplatser från den 25 maj och inkluderar vår integritetslöftesvideo, som du kan se här redan nu.

gdpr_video_still_600px.png

Vår personuppiftspolicy
Vi tar dina personuppgifter på största allvar.

Vårt sekretessåtagande innebär att vi globalt, oberoende av våra fans eller kunder finns, gör följande löften om hur vi hanterar personlig information:

 1. Insamling. Vi samlar bara in de personuppgifter som krävs och gör detta på ett lagligt, ärligt och öppet sätt.
 2. Information och hantering. Vi förklarar tydligt vilka personuppgifter vi samlar in och hur de kommer att användas, inklusive hur länge vi lagrar dem.
 3. Val. Vi låter fansen välja om de vill få meddelanden från oss och hur.
 4. Datakvalitet. Vi säkerställer att personuppgifterna är aktuella och ger våra fans möjligheter att uppdatera sin personliga information.
 5. Säkerhet och integritet. Vi skyddar och säkrar uppgifter som delas med oss mot obehörig åtkomst och användning.
 6. Datadelning. Vi säkerställer att fansen är medvetna om vilka vi delar personlig information med och att vi bara delar deras uppgifter med pålitliga partner, som hanterar informationen med samma höga standard som vi på Ticketmaster.
 7. Öppenhet och åtkomst. Om så önskas ger vi fans en kopia på de uppgifter vi har lagrade om dem.
 8. Internationell överföring. På grund av vår affärsverksamhets internationella natur vill vi säkerställa att oavsett i vilken riktning personlig information flödar inom koncernen, oberoende av område eller ursprung, så behandlas den enligt samma europeiska skyddsstandard. Därför har vi ansökt om Gold Standard-klassificering från reglerande myndigheter i Europa, känt som bindande företagsregler (Binding Corporate Rules [BCR]).
 9. Ansvar. Vi ansvarar för den personliga information som delas med oss och hanterar därför alltid dessa uppgifter ansvarsfullt och behandlar den med respekt.
 10. Ansvarsskyldighet. Vi säkerställer att vi tar ansvar och kan påvisa detta för både våra fans och kunder, samt eventuella globala dataskyddsansvariga, genom att visa hur vi använder och delar personlig information.

Förbättrade samtyckesalternativ (opt-in) för kunder
I enlighet med GDPR måste kunder göra ett ”tydligt och aktivt val” att motta marknadsföringskommunikation. Detta innebär att de på förhand markerade kryssrutorna tas bort och kunderna aktivt måste ge sitt samtycke till att motta marknadsföring. Enligt lag måste vi namnge de evenemangspartner som vi samlar in marknadsföringssamtycke åt och från och med den 25 maj kommer följande formulering att visas i vårt köpflöde:


evenemangspartner_002.png

Här följer några få praktiska tips i samband med att ge sitt samtycke till marknadsföring från evenemangspartner:

 • Som standard anges enbart ”avtalad part” som evenemangspartner. I de flesta fall är detta personen eller företaget som arrangerar showen eller evenemanget.
 • Om du, som avtalad part, vill att andra partner (t.ex. en arena eller promotor) ska namnges måste du instruera om detta i arrangemangsvillkoren för evenemanget.
 • Vi är begränsade till att lista högst fyra evenemangspartner för varje evenemang och kan inte lägga till några ytterligare frågor eller knappar om samtycke.
 • Avtalad part presenteras som första evenemangspartner i denna lista, en ordning som tyvärr inte kan ändras.
 • Detta påverkar dock inte hur vi delar information med våra evenemangspartner så att de kan arrangera evenemanget, och av andra skäl som beskrivs i deras personuppgiftspolicyer.
 • Om en evenemangspartner inte inkluderas i början, då evenemanget lanseras och biljetter börjar säljas, utan läggs till senare har vederbörande bara rätt att få tillgång till de samtyckesuppgifter som samlas in från det datumet och klockslaget som partnerns namn lades till.
 • Formuleringen ovan kommer att användas vid alla transaktioner; vi erbjuder inte specialbeställda formuleringar.

Ticketmasters nya process för hantering av fansens integritetsförfrågningar
Vi respekterar och erkänner våra fans rättigheter när det gäller hur vi använder deras personliga information. Vi har utformat ett praktiskt formulär för att göra det enklare för fans att utöva sina rättigheter och för oss att samla den information vi behöver för att hantera deras förfrågningar. Formuläret för registrerade rättigheter kommer att vara tillgängligt via en länk i alla våra sekretessmeddelanden på alla Ticketmasters webbplatser på lokalt språk.

Du hittar formuläret här.

Uppdaterade avtalsvillkor
För dig, vår kund, har vi förberett ett dataskyddstillägg för att säkerställa att avtalet mellan oss inkluderar de utökade ansvarsskyldigheterna och förpliktelserna som gäller för både dig och oss enligt GDPR. Dessa rullas ut av våra kundkontoansvariga.

Det är viktigt att du läser igenom detta dokument och returnerar det till oss så att vi kan säkerställa att informationen som delas mellan Ticketmaster och ditt företag uppfyller kraven i GDPR. Om du har några frågor om tillägget kan du kontakta antingen din kundkontoansvarige eller vår dedikerade internationella integritetsavdelning på intldataprivacy@ticketmaster.co.uk.

Ticketmasters bindande företagsregler (BCR)
Slutligen kan vi stolt meddela att Ticketmaster-familjen har ansökt om bindande företagsregler (BCR) för både personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde. BCR anses vara den högsta efterlevnadsstandarden enligt GDPR och säkerställer att vi är ansvarsskyldiga enligt europeiska standarder, som i dagsläget ses som de högsta globala efterlevnadsstandarderna, oavsett var personlig information hanteras eller lagras inom Ticketmaster-koncernen. Med engelska ICO (Information Commissioner’s Office) som ledande myndighet, samt med både irländska och spanska dataskyddsmyndigheter som sekundära granskare, är vår BCR-ansökan ett offentligt tillkännagivande om vårt integritetsåtagande.

När vår ansökan har godkänts kommer Ticketmaster att vara det enda biljettombudet i världen som kan erbjuda sina kunder denna nivå av integritetsskydd och -hänsyn.

Några frågor?
Du kan när som helst kontakta vår dedikerade internationella integritetsavdelning på intldataprivacy@ticketmaster.co.uk.