Personvern først: Apple iOS 14-oppdateringen kort fortalt.

Allt du behöver veta om Apples iOS 14-uppdatering

Med den senaste uppdateringen av iOS 14 och ramverket AppTrackingTransparency (ATT) blir det större transperens kring spårning av app-data. ATT ger användare insikt i hur appar använder deras data, och möjligheten att välja om man vill bli spårad eller inte. I samband med Apples uppdatering så förändrar bland annat Facebook möjligheterna att spåra annonsering på sina plattformar. Se vanliga frågor och svar här nedan.

FAQ: Hur påverkar iOS 14-uppdateringen min Facebook-annonsering?

Vad är Facebook Aggregated Event Measurement (AEM)?

I samband med Apples uppdatering av iOS 14 inför Facebook Aggregated Event Measurement (AEM).
AEM är ett protokoll som möjliggör mätning av specifika webbplats-händelser från iOS 14-användare. Detta medför förändringar för alla som annonserar på Facebook, och påverkar uppsättning av kampanjer, segmentering, mätning och rapportering av kampanjer.

Vad betyder dessa ändringar för mina Facebook-kampanjer?

Det påverkar vilka kampanjmål du kan sätta upp, vilken typ av händelser du kan mäta och hur rapportering för iPhone-användare med iOS 14 sker.

Följande ändringar kommer att träda i kraft:

  • Du kan endast ha 8 ”conversion events” (konverteringshändelser) per domän. Detta inkluderar både standard-events och ”custom conversions” för optimering. Facebook kommer att föreslå vilka 8 som verkar mest relevanta för dig, men du kan manuellt ändra detta i Events Manager. Du måste rangordna dina ”conversion events” efter prioritet.
  • Ändringar till hur man mäter resultat: det enda lookback-fönster som kan användas är ”7-dagar-efter-klick”. Detta resulterar i färre antal rapporterade konverteringar för Facebook-kampanjer.
  • Ändringar i rapportering: Facebook kommer att rapportera NÄR en konvertering ägde rum (tidigare rapporterades tidpunkten för visningen av annonsen). Dessutom kan man räkna med 24-48 timmars fördröjning i att en konvertering från en iOS-användare rapporteras.
Vad kommer jag att förlora pga iOS 14-uppdateringen?
  • Du kommer att gå miste om viss data och rapportering för dom som tackat nej till att bli spårade genom den senaste iOS 14-uppdateringen..
  • Kampanjer som du tidigare har optimerat mot köp med din egen pixel på Ticketmaster.se måste du justera till att optimera mot ”landing page views” eller ”link clicks” istället. Detta till följd av Facebooks nya begränsningar.
  • Lägre rapporterade försäljningssiffror: motsvarar andelen iOS 14-användare som tackar nej till spårning i samband med uppdateringen, samt effekten av att Facebook ändrar sitt lookback-fönster till ”7-dagar-efter-klick”.
Måste jag göra något i min Facebook Campaign Manager?

Ja.

  1. Om du annonserar till din egna hemsida måste du verifiera din domän.
  2. Du måste se över dina Top 8 ”conversion events” och bestämma om du vill göra några ändringar.
  3. Kampanjer som du tidigare har optimerat mot köp på Ticketmaster.se måste du justera till att optimera mot ”landing page views” eller ”link clicks” istället. Detta till följd av Facebooks nya begränsningar.
Kan jag fortfarande lägga pixlar på Ticketmaster.se?

Ja, du kommer fortfarande att kunna lägga pixlar på Ticketmaster.se, och du kommer att kunna bygga målgrupper samt rapportera köp för kamapanjen baserat på din pixeldata. MEN du kommer inte att kunna se köp från användare som har valt att ”opt out” från att bli spårade genom iOS 14. Du kan INTE optimera dina kampanjer mot köp, utan måste uppdatera dina kampanjer att optimera mot ”landing page views” på din artistsida eller evenemangssida på Ticketmaster.se, eller din egen hemsida.

Kan jag fortfarande optimera mina Facebook-kampanjer mot köp?

Nej, kampanjer på Facebook måste sättas upp för att optimera mot klick eller ”landing page views” på Ticketmaster.se eller din egen hemsida.

Kommer jag fortsättningsvis kunna få försäljningsrapporter i Facebook?

Ja, om du har din Facebook-pixel installerad på Ticketmaster.se kommer du kunna rapportera försäljning via dina kampanjer. Det kommer vara lägre tal eftersom du inte får data från de som optat ut i iOS 14, samt att Facebook ändrat sitt ”cookie-fönster” till ”7-dagars-klick”.

Kan Ticketmaster verifiera mitt Facebook-konto till er domän?

Nej, till följd av Facebooks nya begränsningar. Dom kampanjer som har köp hos Ticketmaster.se som mål behöver ändras till att optimera mot ”landing page views” eller ”link clicks” istället

Är dessa ändringar något som bara gäller Ticketmaster?

Nej, detta är ändringar från Apple och Facebook och gäller för alla globalt.

Hur mycket data kommer jag gå miste om, dvs är det många som väljer att "opt out" från spårning i iOS 14?

Det vet vi inte ännu men i Sverige har iPhones en hög marknadsandel och eftersom användaren aktivt frågas om ”opt-in” så tror vi en del kommer säga nej till spårning.

Gäller detta alla Apple-eneheter?

Nej, det gäller endast iPhones med senaste uppdateringen.

Var kan jag läsa mer om Apple iOS 14?

Mer information finns att läsa hos Apple: https://developer.apple.com/app-store/user-privacy-and-data-use/ 

Var kan jag läsa mer om Facebook AEM?

Mer information finns att läsa hos Facebook: https://www.facebook.com/business/help/721422165168355 

När träder dessa ändringar i kraft?

Ändringarna rullas ut löpande från och med den 26 april 2021.

Jag har frågor till Ticketmaster om detta, vem ska jag kontakta?

Kontakta [email protected] så hjälper vi dig.