Det digitala landskapet förändras snabbt, och integritet och säkerhet är fortfarande huvudfokus för lagstiftning och den digitala utvecklingen. 2018 kom GDPR, en strängare dataskyddsförordning som krävde att företag världen över uppdatera sina rutiner kring behandling och lagring av personuppgifter. För bl a marknadsföring ställdes strängare krav på att den individuella användarens samtycke ska ligga till grund för behandling av deras personuppgifter. GDPR är en milstolpe i utvecklingen mot större säkerhet och integritet – näst på tur är Apple med sin senaste uppdatering av iOS 14.

Behandling av personuppgifter: En tidslinje över ett digitalt landskap i förändring.

AppTrackingTransparency (ATT)

Äger du en iPhone? Den senaste uppdateringen av iOS 14 och Apples nya ramverk AppTrackingTransparency (ATT) innebär större transparens kring spårning av app-data. ATT ger iPhone-användare insikt i hur appar använder deras data, och möjligheten att välja om dom vill bli spårade av en app eller inte. Det betyder att alla appar på iPhone nu måste be om tillstånd att få spåra din app-aktivitet, och att du själv kan slå av och på spårning – antingen app för app eller för alla dina appar samtidigt. Du väljer själv om du vill dela din poisition, dina bilder, mikrofonen och kameran. Enligt Apple ger iOS 14 dig mer kontroll över datan du delar och mer information om hur data används.

Exempel på en översikt av hur varje app spårar dig, samt en pop-up om som frågar om tillåtelse att spåra.

Vilka konsekvenser får nya iOS 14 för annonser på Facebook?

Som privatperson får du genom den senaste iOS 14-uppdateringen generellt mer kontroll över din data, men som annonsör kommer uppdateringen att begränsa dina möjligheter att optimera och mäta Facebook-annonser. Facebook har därför introducerat AggregatedEventMesaurement (AEM) eller Sammanslagen Händelsemätning, ett nytt ramverk som begränsar, aggregerar och fördröjer data för Facebook-kampanjer. Detta för att möjliggöra mätning av webbhändelser från iOS 14-användare. AEM medför förändringar i uppsättning, segmentering, målstyrning och rapportering av kampanjer för alla som annonserar på Facebook.

Om du har aktiva Facebook-kampanjer i dagsläget kan du läsa mer i vår FAQ här om vilka åtgärder du ska vidta. Med Ticketmaster som partner kan du känna dig trygg med att vi guidar dig genom dessa förändringar.